Overige projecten

Overige projecten van de Vereniging

In de meer dan 25 jaar dat de Vereniging nu bestaat is veel kennis en kunde opgedaan op het gebied van stoommachines.

Soms voeren we opdrachten uit op verzoek van derden. We beschikken over een prima uitgeruste werkplaats.

We kunnen zelf frezen en draaien en hebben inmiddels een flink netwerk opgebouwd van mensen en bedrijven waar we op teug kunnen vallen.

Ten Horm locomobiel van het Openluchtmuseum
De Wallis & Steevens van mevr. Schriever
De "Pruttelpot"van de Stoomwalsenclub
Vervangen hemelbouten van locomobiel "De Meent"
Innemen en optrompen van vlampijpen
Woordenlijst Ned-Engels, stoomgerelateerd

Terug naar keuze menu