De Stoomcursus

De Stoomcursus

De deelnemers gefotografeerd op de praktijk dag

Helaas heeft corona voor grote problemen gezorgd.

We weten nog niet hoe het verder zal gaan, er zijn nu 20 mensen

die de cursus willen volgen.

Voor 6 mensen hebben we dat in oktober 2020 gedaan en nu moeten we maar kijken hoe het verder gaat in 2021.

Zolang de 1,5 meter van kracht is blijft het behelpen en is de praktijk-dag uitgesloten.

Voor nadere informatie kunt u altijd een email sturen naar

janvdveen@wxs.nl of even bellen: 06 22512160 

CURSUSINFORMATIE

4-Daagse stoomcursus – 2021

WERKING,  BEDIENING  EN  ONDERHOUD van STOOM(EXPANSIE)MACHINES

 

Bestemd voor :hen die beroepsmatig of als hobby een stoommachine bedrijfsklaar houden en voor hen die de  stoomhobby willen gaan uitoefenen met een locomobiel, stoomtractor, stoomwals, schaalmodel of een stationaire stoommachine.

 

Doel van de cursus  : om meer theoretische kennis te verkrijgen omtrent werking, afstellingen en onderhoud van stoom(expansie) machines. Tevens wordt veel aandacht besteed aan de wettelijke veiligheidsvoorzieningen.

Opzet van de cursus   : de cursus bestaat uit een theoriedeel (3 dagen) en een praktijkdeel (1 dag). Tijdens het praktijkdeel zal de deelnemer, onder begeleiding, zelf de stoommachine bedienen en besturen.

 

Lesprogramma  : het theoriedeel bestaat uit,

* ketelconstructies en eigenschappen van stoom;

* opbouw en werking van stoom(expansie)machines;
* stoomverdeling met buiten- en binnenladende schuiven (bak- en bosschuif).

* voedingwatervoorzieningen,

* toepassing van verschillende soorten pakkingmaterialen en het afstellen van lagers;

* stangafdichtingen.

* veilig laden en lossen van stoommachines.

 

Het praktijkdeel bestaat uit,

* het op druk houden van de stoomketel en rijden met de stoommachine(s);

* het gereedmaken van de stoommachine voor transport op een dieplader.

 

Cursusduur         : totaal 4 zaterdagen.

Aanvang cursus  : Nader te bepalen i.v.m. corona

Cursusadres        : Stoomgemaal “Hertog Reijnout” ,

                              Zeedijk 6, 3861 MD Nijkerk.

Cursusprijs          : €  250,00  per deelnemer, voor groepen en leden van de Stoomwalsenclub geldt  een korting.  Het cursusbedrag  is inclusief cursusboek, koffie en lunch.

Aantal deelnemers : maximaal 12

Aanmelden            : per e-mail janvdveen@wxs.nl 

tel. Inlichtingen     : 06 22 51 21 60

Terug naar keuze menu