De mensen, het doel​

De mensen en hun doel

De vrijwilligers en enkele bezoekers aan de koffie, ook een doel……

 

De Vereniging heeft als belangrijkste doelstelling het behouden van kennis t.a.v. stoom en stoomwerktuigen.

Stoomwerktuigen zijn veelal gebouwd in een tijdperk dat er nog niet gekeken werd naar economische levensduur.

Omdat er ook nog geen computers beschikbaar waren om gecompliceerde sterkte berekeningen uit te voeren werd er vaak gekozen voor een verbazingwekkende robuustheid, die dergelijke machines een vrijwel onbeperkte levensduur geeft.

Maar, de kennis van het stoombedrijf is in een rap tempo aan het verdwijnen, Mensen die nog daadwerkelijk met stoommachines hebben gewerkt zijn allang met pensioen of al overleden.

De nieuwe generatie die het stoom erfgoed wil behouden zal er in de eerste plaats voor moeten zorgen dat de kennis behouden blijft. Als vrijwilligers van het Stoomgemaal in Nijkerk en als leden van de Vereniging tot Behoud van Stoomwerktuigen zijn we daar continu mee bezig.

Ook is het belangrijk een solide netwerk op te bouwen van mensen en professionele organisaties die behulpzaam kunnen en willen zijn bij het in stand houden van het stoom-erfgoed.

Het is een vergissing te denken dat stoom geen rol meer speelt in onze samenleving. In alle bedrijven die zich bezighouden met zuivel- en voedselbewerking zijn stoomketels aanwezig. Stoom vormt een onmisbare schakel in het productieproces van ontelbare bedrijven, maar de stoommachine als aandrijfkracht heeft (bijna) volledig afgedaan .

Hoe robuust de machines ook zijn gebouwd, de stoomketel heeft niet het eeuwige leven. Een ongeluk met een Case Stoomtractor in de USA heeft dat recentelijk nog weer eens meer dan duidelijk aangetoond. Als stoom liefhebbers moeten we dan ook onze volle verantwoordelijkheid nemen om veilig met de machines om te gaan. Dat kan alleen als er voldoende kennis aanwezig is bij de mensen die zich daar mee bezig houden.

De Vereniging tot Behoud van Stoomwerktuigen heeft het behouden van kennis over stoom en stoommachines tot haar belangrijkste doelstelling gemaakt.

Een manier om bij te dragen aan het behoud van kennis is het geven van een stoomcursus.

Vanaf 2011 hebben inmiddels meer dan 100 mensen deze cursus gevolgd.

Ook personeel van het Waterschap Friesland, die het Wouda Gemaal in Lemmer beheren, volgen deze cursus.

We zijn maar een kleine Vereniging met 20 leden/donateurs, waarvan er een 10tal ook daadwerkelijk actief zijn.

Stoom is onze hobby, niet het bouwen van een internet-site. Deze site moet dan ook een van de soberste zijn in de grote WWW wereld, maar dan weet u even waarom dat zo is.

Een Vereniging heeft leden en donateurs. Als u ons wilt steunen dan bent u van harte uitgenodigd om lid of donateur te worden tegen een gering bedrag per jaar. Stuur een e-mail met u adres gegevens en wij zorgen voor de rest.

Terug naar keuze menu