Vereniging tot Behoud van Stoomwerktuigen


Recentelijk hebben wij een loden smeltprop die was gemonteerd in een nog in gebruik zijnde stoomketel in een moffeloven op temperatuur gebracht. De prop zag er prima uit en onze verwachting was dat het lood en  bij 350 C uit zou smelten. Tot onze verbazing was er zelfs bij een temperatuur van 500 C nog niets gesmolten !
Nader onderzoek wees uit dat het lood geheel was geoxideerd en zelfs bij 1000 C nog niet zou zijn gesmolten. Als in deze ketel een situatie zou zijn ontstaan zoals recentelijk gebeurde bij een  Case stoomtractor in Amerika, dan was het ook hier mis gegaan.
loodprop.JPG (11984 bytes) U ziet de loodprop nadat ze in de moffeloven tot 500 C was verhit. Het meeste veradelijke is het stukje wel gesmolten lood rechts op de foto.
Dat vormde de onderkant van de prop en dus leek alles ogenschijnlijk in orde. Daarnaast ligt een afgebroken stukje oxide en in de prop ziet u de rest van wat lood had moeten zijn, maar in de loop de jaren was dit geheel omgezet in oxide.
We weten niet wanneer deze prop voor het laatst was gevuld met tin/lood, maar dat is waarschijnlijk een hele tijd geleden.
We hebben de prop schoongemaakt en gevuld met lood, wat voor een ketel met 10 Bar druk volstaat, omdat de smelt temperatuur op 350 C ligt.  Eventueel is ook een 60/40 tin/lood verhouding te gebruiken waardoor het smeltpunt nog iets lager komt te liggen. De les die we hieruit leren: vervang het lood iedere 2 jaar tegelijk met de ketelkeuring.
 

Nijkerk, januari 2003


Terug