Vereniging tot Behoud van Stoomwerktuigen

 

 
 
Almere, 8 mei 2005

Tot onze grote verrassing heeft de VBS de Almere Stoom Award 2005 ontvangen. De jury is de mening toegedaan dat de Vereniging zich de afgelopen 10 jaren op bijzondere wijze heeft ingezet voor het behoud van kennis op het gebied van stoomwerktuigen en daar inhoud aan geeft door zelf mobiele stoommachines te restaureren.

De Vereniging is zeer ingenomen met de onderscheiding en beschouwd deze prachtige trofee als een aanmoediging om haar werk voort te zetten.

Het jury rapport:

 

 
 

In de statuten van de Stoomtrofee Almere Haven staan de criteria, waaraan eventuele kandidaten moeten voldoen:

-         het over een langere periode in de hobbysfeer omgaan met historische stoommachines, zoals restaureren, instandhouden, verzorgen, in werking tonen

-         daarbij het op verantwoorde wijze respecteren van de originaliteit met waarborging van de veiligheid van mensen, materiŽel en omgeving.

-         Kandidaten kunnen gezocht worden in de wereld van eigenaren van historische stoommachines en hun helpers, die door middel van demonstraties hun kennis op het gebied van stoomtechniek uitdragen en overbrengen op de volgende generatie en zo ertoe bijdragen, dat deze kennis en praktijkervaring niet verloren gaat.

Vorige week was ik in een boekhandel voor antieke boeken en vroeg ik de verkoopster of zij boeken op het gebied van stoomwerktuigen had. Toen kwam zij met een boekje over stoomstrijkijzers. De verkoopster was niet eens zo jong meer, maar toch associeerde zij stoomwerktuigen met strijkbouten!

Toen ik op internet zocht naar stoomwerktuigen kwam ik terecht bij de Vereniging tot Behoud van Stoomwerktuigen. Deze vereniging is  zo’n acht jaar geleden opgericht door een aantal vrijwilligers, die in Nijkerk het Hertog Reijnout stoomgemaal beheert.

Dit groepje ging een Ransomes locomobiel restaureren, die zij van het Wegenbouw Museum te Ede kon overnemen.

Elk jaar komt de kern van deze vereniging naar Almere met de Ransomes locomobiel, waar zij meestal de steenbreker van de firma Hogenbirk aandrijft.

Zij hebben een Ten Horne locomobiel voor het Openluchtmuseum Arnhem gerestaureerd.

Sinds september 2002 is de groep bezig met de restauratie van een Kemna stoomtrekker. En op wat voor een manier: nieuwe vuurkist, restauratie van tandwielen, enzovoort, enzovoort. 

De Vereniging tot Behoud van Stoomwerktuigen heeft het behouden van kennis over stoom en stoommachines tot haar belangrijkste doelstelling gemaakt. De kennis van het stoombedrijf is in een rap tempo aan het verdwijnen, omdat mensen die nog daadwerkelijk met stoom hebben gewerkt allang met pensioen zijn of al overleden.

De jury heeft – gelet op het bovenstaande – daarom unaniem besloten de Almere Stoomtrofee 2005 toe te kennen aan de

Vereniging tot Behoud van Stoomwerktuigen te Nijkerk!

Mijnheer van de Veen wilt u met uw mensen bij me komen om de trofee in ontvangst te nemen?

 

 
  Terug